Serat Wulangreh Kinanthi Flash News:

Kinanthi iku salah sijine tembang macapat kang umume dienggo nggambarake rasa seneng, katresnan, lan kawicaksanan. Kinanthi bisa nduwe arti gegandhengan tangan lan Gendhing-gendhing jawa dalam format mp3 dipersilahkan kepada strisno budaya jawa untuk mengunduh. aneka gendhing jawa klasik i : 001. bendrongan – pucung rubuh Mulat sarira angrasa wani, Rumangsa melu andarbeni, Wajib melu angrungkebi Sutresna budaya yang budiman, salam budaya; sebagai pewaris dan penerus bukanlah hal yang mudah, kita juga mempunyai tanggungjawab dan tugas yang cukup berat yaitu WEJANGAN SYEKH AMONGRAGA KEPADA NIKEN TAMBANGRARA Syekh Amongraga memberikan wejangan kepada istrinya yang bernama bernama Niken Tambangraras selama 40 SERAT JOKO LODANG Gambuh 1. Jaka Lodang gumandhul Praptaning ngethengkrang sru muwus Eling-eling pasthi karsaning Hyang Widhi Gunung mendhak jurang mbrenjul Kula sanget hanyengkuyung mrih lestarining sastra Jawa,lilanana kula ndhrek hambyawarakaken dhateng ngasanes saha murid murid kula dimen kuncara lan tetep Tembang Pangkur, Cengkok Kasmaran, Laras Pelog Pathet Nem (B. Arintoko, 1981 : 22 – 23) (Serat Wulangreh, Paku Buwana IV, ing Sri hartuti, 2007 : 29 – 30) Sejarah. Macapat minangka sebutan metrum puisi jawa tengahan lan jawa anyar, sing nganti saiki isih ditresnani masarakat, nyatané pancèn angèl dilacak

Serat Wulangreh Kinanthi (0 Result)

Sorry..

No "Serat Wulangreh Kinanthi" Result Found.

Please try with different keywords.

Martina Stoessel - Libre Soy

Martina Stoessel - Libre Soy

3,383 KB
Martina Stoessel - Libre Soy MP3 Download. Play Listen and Download Free [3,383 KB] Martina Stoessel - Libre Soy Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Martina Stoessel | Title : Libre Soy

Martina Stoessel - Libre Soy

Martina Stoessel - Libre Soy

3,383 KB
Martina Stoessel - Libre Soy MP3 Download. Play Listen and Download Free [3,383 KB] Martina Stoessel - Libre Soy Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Martina Stoessel | Title : Libre Soy

Original Brazilian Cast - Vejo Uma Porta Abrir

Original Brazilian Cast - Vejo Uma Porta Abrir

2,644 KB
Original Brazilian Cast - Vejo Uma Porta Abrir MP3 Download. Play Listen and Download Free [2,644 KB] Original Brazilian Cast - Vejo Uma Porta Abrir Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Vejo Uma Porta Abrir

Original Brazilian Cast - Return To Arendelle

Original Brazilian Cast - Return To Arendelle

2,166 KB
Original Brazilian Cast - Return To Arendelle MP3 Download. Play Listen and Download Free [2,166 KB] Original Brazilian Cast - Return To Arendelle Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Return To Arendelle

Trilha Sonora Do Filme - Temas De Filmes - Priscila A R

Trilha Sonora Do Filme - Temas De Filmes - Priscila A R

4,059 KB
Trilha Sonora Do Filme - Temas De Filmes - Priscila A R MP3 Download. Play Listen and Download Free [4,059 KB] Trilha Sonora Do Filme - Temas De Filmes - Priscila A R Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Trilha Sonora Do Filme | Title : Temas De Filmes - Priscila A R

An Nur Akustik - Fatich

An Nur Akustik - Fatich

6,744 KB
An Nur Akustik - Fatich MP3 Download. Play Listen and Download Free [6,744 KB] An Nur Akustik - Fatich Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : An Nur Akustik | Title : Fatich

Original Brazilian Cast - We Were So Close

Original Brazilian Cast - We Were So Close

2,553 KB
Original Brazilian Cast - We Were So Close MP3 Download. Play Listen and Download Free [2,553 KB] Original Brazilian Cast - We Were So Close Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : We Were So Close

Original Brazilian Cast - Wolves

Original Brazilian Cast - Wolves

2,401 KB
Original Brazilian Cast - Wolves MP3 Download. Play Listen and Download Free [2,401 KB] Original Brazilian Cast - Wolves Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Wolves

Heitor Pereira - Time For Bed

Heitor Pereira - Time For Bed

1,893 KB
Heitor Pereira - Time For Bed MP3 Download. Play Listen and Download Free [1,893 KB] Heitor Pereira - Time For Bed Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Heitor Pereira | Title : Time For Bed

Tipe X - Mungkinkah Dia

Tipe X - Mungkinkah Dia

4,381 KB
Tipe X - Mungkinkah Dia MP3 Download. Play Listen and Download Free [4,381 KB] Tipe X - Mungkinkah Dia Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Tipe X | Title : Mungkinkah Dia

Original Brazilian Cast - Vuelie

Original Brazilian Cast - Vuelie

2,108 KB
Original Brazilian Cast - Vuelie MP3 Download. Play Listen and Download Free [2,108 KB] Original Brazilian Cast - Vuelie Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Vuelie

Pharrell Williams - Just A Cloud Away

Pharrell Williams - Just A Cloud Away

1,971 KB
Pharrell Williams - Just A Cloud Away MP3 Download. Play Listen and Download Free [1,971 KB] Pharrell Williams - Just A Cloud Away Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Pharrell Williams | Title : Just A Cloud Away

Original Brazilian Cast - Treason

Original Brazilian Cast - Treason

2,048 KB
Original Brazilian Cast - Treason MP3 Download. Play Listen and Download Free [2,048 KB] Original Brazilian Cast - Treason Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Treason

Original Brazilian Cast - Gélido Coração

Original Brazilian Cast - Gélido Coração

2,369 KB
Original Brazilian Cast - Gélido Coração MP3 Download. Play Listen and Download Free [2,369 KB] Original Brazilian Cast - Gélido Coração Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Gélido Coração

Gangstarasta - Langkah

Gangstarasta - Langkah

5,249 KB
Gangstarasta - Langkah MP3 Download. Play Listen and Download Free [5,249 KB] Gangstarasta - Langkah Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Gangstarasta | Title : Langkah

Original Brazilian Cast - Royal Pursuit

Original Brazilian Cast - Royal Pursuit

1,433 KB
Original Brazilian Cast - Royal Pursuit MP3 Download. Play Listen and Download Free [1,433 KB] Original Brazilian Cast - Royal Pursuit Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Royal Pursuit

Original Brazilian Cast - Não Dá

Original Brazilian Cast - Não Dá

1,343 KB
Original Brazilian Cast - Não Dá MP3 Download. Play Listen and Download Free [1,343 KB] Original Brazilian Cast - Não Dá Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Não Dá

Original Brazilian Cast - Summit Siege

Original Brazilian Cast - Summit Siege

3,534 KB
Original Brazilian Cast - Summit Siege MP3 Download. Play Listen and Download Free [3,534 KB] Original Brazilian Cast - Summit Siege Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Original Brazilian Cast | Title : Summit Siege

The Minions - Ba Do Bleep (Bonus Track)

The Minions - Ba Do Bleep (Bonus Track)

190 KB
The Minions - Ba Do Bleep (Bonus Track) MP3 Download. Play Listen and Download Free [190 KB] The Minions - Ba Do Bleep (Bonus Track) Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : The Minions | Title : Ba Do Bleep (Bonus Track)

Heitor Pereira - Jillian

Heitor Pereira - Jillian

1,008 KB
Heitor Pereira - Jillian MP3 Download. Play Listen and Download Free [1,008 KB] Heitor Pereira - Jillian Direct Download and No Waiting. Uploaded By: 4shared.com on Plasa Mp3. Artist : Heitor Pereira | Title : Jillian

Facebook Fan Page

Live Stats

Disclaimer

Plasa Mp3 is just mp3 search engine site like Google, Bing, Yahoo or other search engine site. No mp3 video music or lyrics files we are save or hosting on this server. Plasa Mp3 only indexing content to other source. All content on this site are provided for educational purposes and personal use only. Do not download copyrighted material without permission.
Copyright © 2015 - Plasa Mp3 - Allright Reserved.